Projekt - KLOKANŮV KUFR

 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610
 
Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí - Klokanův kufr
 
Zapojení do projektu MAP Orlicko, financované EU.
 
Nositel projektu - MAS ORLICKO, z.s.
 
 
 
 
 
 

zpět
Přílohy:
Informace pro veřejnost - Klokanův kufr (1 MB)
Obrazová prezentace - Klokanův kufr (2 MB)
CMS: EDA 3.6 | Webdesign, webhosting - GOLEM GROUP s.r.o. | powered by INFOTIP.cz | Copyright © 2010 - 2018 Mateřská škola Taušlova, Letohrad