ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (školné) - 400,-Kč/měsíc

 

STRAVNÉ - 33,-Kč/den

 

- jestliže dítě nenavštíví mateřskou školu ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo o polovinu

- předškolní  děti (narozené do 31.8. ...) a děti s odkladem školní docházky školné neplatí

 

úhrada stravného a školného je prováděna bezhotovostně na účet školní jídelny 4999326329/0800

CMS: EDA 3.6 | Webdesign, webhosting - GOLEM GROUP s.r.o. | powered by INFOTIP.cz | Copyright © 2010 - 2018 Mateřská škola Taušlova, Letohrad