PŘEDSTAVUJEME NAŠÍ MATEŘSKOU ŠKOLU

Jsme trojtřídní mateřská škola v právní subjektivitě sídlící v krásné historické vile v klidné části města Letohrad - Na Sádkách.

Zřizovatelem školky je město Letohrad.

Kapacita MŠ je 84 dětí.  

Objekt je dvoupodlažní. V suterénu jsou šatny a technické zázemí školky. Do přízemí je situována třída BERUŠEK, školní kuchyň a jídelna pro děti. V prvním podlaží je tělocvična a třída MOTÝLCI. Nahoře, v druhém podlaží mají třídu VČELIČKY a zde byste našli i ředitelnu.

Budova MŠ je uprostřed velikého lesoparku, který je oplocen a je dokonalým místem pro hry dětí a pořádání různých akcí. Zázemí na zahradě u školky máme ve dřevěném srubu, který kromě jiného slouží jako úložiště hraček. Děti mají k dispozici několik zastíněných pískovišť, houpaček, skluzavek, hřiště s brankami a mnoho dalších herních prvků - vše pořizované nově v rámci revitalizace pozemku u školky.

 

Dále zde je vybudováno ohniště s posezením a areál je natolik velký, že zde v zimním období lze i bobovat a lyžovat. Celý lesopark je upravován profesionální zahradnickou firmou. Výhledově se snažíme zahradu ještě více přizpůsobit různorodým pohybovým aktivitám dětí, včetně relaxace.

 Poloha mateřské školy umožňuje učitelkám s dětmi realizovat krásné vycházky do přírody, ale zároveň mohou pozorovat i život ve městě.

 Třídy jsou vkusně, prakticky a moderně vybavené. Prostředí heren je uspořádáno tak, aby poskytovalo podněty pro pracovní, pohybové, dramatické, ale i smyslově poznávací činnosti.

 Ve třídách je dostatek dětem dostupného výtvarného materiálu, hraček i pomůcek, dostupná je dětem literatura a hudební nástroje.

    

 Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů. Interiéry tříd, heren, umýváren i šaten jsou neustále obměňovány podle toho, co právě děti ve třídě prožívají, jakým tématem se zabývají. Každé dítě má na odpočinek svou matraci. Z domova si může přinést plyšovou hračku nebo polštářek, aby se při odpočinku cítilo příjemně. 

 

Školka prochází průběžně rekonstrukcemi a výměnou starých částí a vybavení za nové. Postup modernizace vychází z dlouhodobého plánu ve spolupráci s městem Letohrad a sponzory. 

 

 

CMS: EDA 3.6 | Webdesign, webhosting - GOLEM GROUP s.r.o. | powered by INFOTIP.cz | Copyright © 2010 - 2018 Mateřská škola Taušlova, Letohrad