Naše mateřská škola se v loňském školním roce nově zapojila do projektu:

 

Celé Česko čte dětem.

Bližší informace naleznete na webových stránkách:

www.celeceskoctedetem.cz

 
 
 
Šablony - MŠ Taušlova
 
 
Projekt - KLOKANŮV KUFR
 
 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610
 
Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí - Klokanův kufr
 
Zapojení do projektu MAP Orlicko, financované EU.
 
Nositel projektu - MAS ORLICKO, z.s.
 
 
 
 
 
 
 
Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu

V tomto školním roce je naše mateřská škola zapojena do integračního a vzdělávacího projektu "Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu". Tento projekt by měl dětem usnadnit přechod od předškolního vzdělávání ke školnímu a předcházet počátečním nezdarům dětí při vstupu do základní školy. Projekt podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

CMS: EDA 3.6 | Webdesign, webhosting - GOLEM GROUP s.r.o. | powered by INFOTIP.cz | Copyright © 2010 - 2018 Mateřská škola Taušlova, Letohrad